Jak prawidłowo zainstalować pierwszą kasę fiskalną w firmie?

[REKLAMA]

W przypadku większości urządzeń elektronicznych, które chcemy wdrożyć w firmie, jest tak, że wystarczy po prostu wybrać i kupić odpowiedni model. Kasy fiskalne są jednak szczególnymi technologiami sprzedaży… Zanim przedsiębiorca zacznie wystawiać paragony przy użyciu takiego urządzenia, musi najpierw przejść przez procedurę instalacyjną.

Czynności związane z wdrożeniem kasy rejestrującej w firmie są ściśle regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy fiskalne. Obecnie szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Każdy przedsiębiorca powinien się zapoznać z funkcjonującymi zasadami, ponieważ prawidłowe zainstalowanie pierwszej kasy fiskalnej w firmie umożliwia m.in. skorzystanie z refundacji części wydatku na taką technologię sprzedaży.

Procedura instalacyjna krok po kroku

Zgodnie z wspomnianym przed chwilą Rozporządzeniem MF, procedurę instalacyjną należy zacząć od zawiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego o liczbie wdrażanych kas fiskalnych oraz miejscach ich pracy. Takie zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i należy je złożyć przynajmniej 1 dzień przed datą, w której przedsiębiorca planuje rozpoczęcie prowadzenia ewidencji. Kolejnym krokiem, niezbędnym do tego, aby podatnik mógł w ogóle wydawać paragony fiskalne, jest fiskalizacja kasy rejestrującej. To jednorazowa operacja, zaś jej wykonanie należy zlecić firmie serwisującej. Zazwyczaj będzie to po prostu dystrybutor technologii sprzedaży, u którego przedsiębiorca kupił swoje urządzenie. Następnie, po przeprowadzeniu fiskalizacji, obowiązkiem podatnika jest poinformowanie o tym fakcie właściwego US – w formie pisemnej, w terminie 7 dni. Ostatni etap procedury instalacyjnej dotyczy numeru ewidencyjnego kasy. Przedsiębiorca otrzyma go od Urzędu Skarbowego (w formie listownej). Taki numer trzeba trwale umieścić na obudowie urządzenia rejestrującego – w taki sposób, aby był on dobrze widoczny.

Ulga za pierwsze urządzenie rejestrujące

Zarówno podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT lub świadczą jedynie usługi zwolnione, mogą skorzystać z ulgi za instalację pierwszej kasy fiskalnej. Taka refundacja wyniesie do 90% kwoty wydanej na urządzenie, ale nie więcej niż 700 zł. Niemniej, aby otrzymać wspomniany zwrot części kosztów, przedsiębiorca musi prawidłowo wdrożyć kasę w swojej firmie. W tym przypadku duże znaczenie ma pierwsze zawiadomienie, które podatnik składa do Urzędu Skarbowego. Ustawowa ulga jest bowiem przyznawana m.in. na podstawie zgłoszenia dotyczącego liczby kas oraz miejsc ich pracy. Nie oznacza to oczywiście, że pozostałe etapy procedury instalacyjnej nie mają żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie… Jeżeli w przyszłości zostaną ujawnione jakiekolwiek nieprawidłowości przy wdrażaniu pierwszej kasy, przedsiębiorca zostanie zobligowany do zwrotu ulgi.

Ciekawa propozycja kasy fiskalnej

Aktualnie przedsiębiorcy mogą znaleźć na rynku różne kasy rejestrujące. Podatnicy nie powinni więc mieć problemu z tym, aby zainstalować w swoich firmach odpowiednie urządzenia fiskalne. Co ciekawe, obecnie dużym zainteresowaniem właścicieli różnych działalności gospodarczych cieszą się kompaktowe modele. Idealnym przykładem takiej kasy jest Elzab K10. To małe urządzenie jest często wybierane m.in. dlatego, że posiada kolorowy, obszerny panel dotykowy. Ponadto, ten model, po zastosowaniu opcjonalnych interfejsów komunikacyjnych, może współpracować bezprzewodowo z innymi urządzeniami w firmie, np. komputerem lub czytnikiem kodów kreskowych.

Więcej informacji na temat tej kasy fiskalnej można znaleźć na stronie o Elzab K10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *