O tym, dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach BHP

Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z obowiązków każdego pracownika. Do uczestnictwa w szkoleniach BHP są oni zobowiązani prawem. To pracodawca musi umożliwić swoim pracownikom spełnienie tego obowiązku, bowiem brak przeszkolenia jest równoznaczny z zakazem dopuszczenia do pracy. To jednak nie jedyna przyczyna, dla której każdy z pracowników powinien uczestniczyć w szkoleniach BHP.

Bezcenna wiedza dla bezpieczeństwa swojego i innych

Szkolenia BHP organizowane są przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy poruszają tematy związane z pracą na danym stanowisku. Ich celem jest zapobieganie wypadkom, tworzenie środowiska pracy bezpiecznego i tym samym przyjaznego wszystkim pracownikom, jak również nauka, jak zachować się w momencie pojawienia się niebezpieczeństwa.

Znajomość zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy pozwala nie tylko zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia, ale również zwiększa szansę na uniknięcie szkód i obrażeń podczas ewentualnego wypadku. Niezwykle istotnym zagadnieniem, jakie poruszane jest podczas szkoleń, jest kurs pierwszej pomocy. Co ważne, nie jest to tylko teoretyczna wiedza, ale praktyczne zajęcia, które umożliwiają uczestnikom próbę wykonania resuscytacji na fantomie. Nigdy nie wiemy, kiedy tak cenna umiejętność może uratować komuś życie.

Pracownik znający swoje prawa

Na szkolenia BHP coraz częściej decydują się osoby prywatne. Samodzielnie zgłaszają się do firmy, która zajmuje się ich organizacją w celu uczestnictwa w szkolenia i poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadomość, iż te kilkanaście godzin szkolenia może uchronić ich przed wypadkiem w miejscu pracy lub też uratować komuś życie, jest coraz większa, co również powinni mieć na uwadze pracodawcy, wybierający firmę szkoleniową.

Szkolenia BHP to także możliwość poznania swoich praw, które przysługują pracownikowi w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu. Nierzadko w takiej sytuacji traci on szansę na odszkodowanie. Podczas szkoleń dowiaduje się on, jak powinien się zachować i jakie kroki poczynić w konkretnych okolicznościach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *