Czym są podatki?

Podatek to słowo, które zna każdy dorosły obywatel, niezależnie od tego, w którym kraju mieszka. Podatki płacą firmy i osoby fizyczne, pracownicy, emeryci i renciści. Płacenie podatku, to obowiązek każdego z nas, bowiem jest to świadczenie pieniężne pobierane przez państwo. Trafia ono do skarbu państwa, województwa, powiatu lub gminy. Fundusze przeznaczane są na przeróżne lokalne inwestycje, a także na dofinansowanie sektorów publicznych.

Rodzaje podatków

Podatki dzielą się na kilka podstawowych grup:

  • podatki dochodowe
  • podatki od nieruchomości
  • podatki od towarów i usług

Podatki dochodowe

Podatki dochodowe dzielą się na podatki od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych znany jaki PIT, naliczany jest i pobierany przez pracodawcę od dochodu pracownika, a następnie odprowadzany na konto urzędu skarbowego. Niektóre grupy podatników, takie jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu najmu lub dzierżawy czy osoby otrzymujące wynagrodzenie z zagranicy, samodzielnie obliczają należne zaliczki na podatek i samodzielnie go odprowadzają. Do 30 kwietnia każdego roku podatnik w Polsce ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy, dotyczące osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Z kolei osoby prawne, w tym wszelkiego rodzaju spółki  posiadające osobowość prawną, są zobowiązane do odprowadzania podatku zwanego CIT. Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne mają możliwość korzystania z różnorodnych ulg, określonych w ustawie.

Opodatkowanie nieruchomości

Do tej grupy podatków należą zarówno podatki od nieruchomości, czyli podatek rolny (gruntowy) i leśny, jak i podatek od spadków i darowizn. W polsce podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Przedmiotem opodatkowania są budynki oraz grunty.Wysokość stawek określana jest w drodze uchwały przez radę gminy. Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Istnieje też grupa określona ustawą, zwolniona z płacenia takiego podatku.

Podatki od towarów i usług, czyli tzw. podatki pośrednie

W tej grupie rozróżniamy trzy podstawowe podatki:

  • Podatek od wartości dodanej – VAT
  • Akcyzę
  • Cło

Podatek VAT związany jest z obrotem towarami lub usługami. Podatnikami są tu zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei akcyza to podatek pobierany od przedsiębiorcy, który wlicza go do ceny towaru, i w ten sposób uzyskuje pieniądze na zapłatę podatku. Cło, to nic innego jak podatek graniczny od towarów. Krótko mówiąc podatki z tej grupy nakładane są na przedmiot spożycia i ostatecznie płaci je konsument.

Zarówno rodzaje podatków, jak i ich wysokość, są inne w każdym kraju. Mają one na celu wspomaganie budżetu państwa. Zebrane środki finansowe wykorzystywane są na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.

 

2 komentarze

  1. Fajny artykuł, podatki nas nie ominą, więc warto o nich dużo wiedzieć. Pamiętam, że z początku przerażało mnie to, ile jest rodzajów podatków i jak się one dzielą.

  2. Podatków jest bez liku. Są takie, o których szary obywatel nie ma pojęcia, a płaci je w ukrytej formie. Uważam, że podatki od własności nieruchomości powinny przestać istnieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *