Obniżka PIT z 18 do 17% – co to oznacza w praktyce?

[REKLAMA]

Już od 1 października 2019 roku stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18 do 17%. Obniżone zostaną także koszty pracy, co oznacza przynajmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Co zyska na tym przeciętny Kowalski?

Obniżenie podatku PIT w praktyce

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzają spore zmiany. Przed wszystkim od 1 października tego roku stawka podatku dochodowego zostanie obniżona z 18 do 17% dla wszystkich podatników. Kolejna zmiana to zmniejszenie PIT dla pracujących osób przez ponad dwukrotnie podniesienie kosztów uzyskania przychodu.

Na nowych przepisach skorzysta około 25 milionów Polaków. Są to zarówno osoby pracujące w ramach umowy o pracę, jak i te zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Zmiany dotkną także emerytów, rencistów i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Reforma ma stanowić istotny krok na drodze do zmniejszenia tzw. klina podatkowego, a więc zmniejszenia sumarycznej kwoty podatków i składek. W praktyce, przy takiej samej pensji brutto, pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie netto.

Dla kogo niższy PIT?

Na nowych przepisach skorzysta ponad 25 mln osób. Obniżka PIT dotyczyć ma bowiem wszystkich przychodów, które rozliczane są w skali podatkowej. Uzyskiwane one mogą być ze stosunku pracy, z emerytury lub renty, z działalności wykonywanej osobiście (umowy cywilnoprawne), z działalności gospodarczej osób fizycznych czy z praw majątkowych.

Obniżeniu stawki podatku PIT towarzyszyć będzie dodatkowo obniżenie kosztów pracy przez minimum dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. W praktyce osoba, która osiąga przychody z pracy, musi ponieść pewne wydatki z tytułu uzyskania przez nią wynagrodzenia. Są to koszty uzyskania przychodu. Przepisy określają je w wysokości zryczałtowanej. Od października tego roku będą one wyższe, co dodatkowo obniży podatek.

Po zmianach koszty te wyniosą:

  • 250 zł w skali miesiąca dla jednoetatowców – obecnie jest to 111, 25 zł,

  • 300 zł w skali miesiąca dla dojeżdżających do pracy jednoetatowców – obecnie jest to 139,06 zł,

  • 4500 zł w skali roku dla wieloetatowców – obecnie jest to 2002,05 zł,

  • 5400 zł w skali roku dla dojeżdżających do pracy wieloetatowców – obecnie jest to 2502,56 zł.

Ile można w ten sposób zyskać?

Osoba, która zarabia minimalną krajową w 2019 roku, a więc miesięcznie 2250 zł zyska w skali roku w ten sposób 472 zł. Przy zarobkach rzędu 4765 zł w skali miesiąca będzie to już 732 zł. Tyle wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w tym roku. Jednak na obniżce PIT zyskają również i osoby bardziej zamożne. Wprawdzie w przypadku dochodów wyższych niż 7127,30 zł na miesiąc, podatek PIT dalej wyniesie 32%, ale płaci się go tylko od dochodu, który przekracza 85 528 zł rocznie.

Czy to dobry moment na zmiany?

Zdaniem ekspertów nowe regulacje spowodować mogą dla służb księgowych i kadrowych spore komplikacje natury technicznej. Oznaczać to może także spore koszty przeprowadzenia dodatkowych prac. Dlatego pojawiają się głosy, że lepiej zmian byłoby dokonać z początkiem nowego roku, a nie niemal z dnia na dzień.

Więcej na temat finansów i prawa dotyczącego firm mogą Państwo przeczytać na stronie: http://www.ozogtomczykowski.pl/

3 komentarze

  1. Zmniejszenie o 1% według mnie i tak nic nie da, to kolejna sprawa rządu aby zabłysnąć. Na jednym sie zyska a na rosnących cenach produktów żywnościowych się drugie tyle wyda pieniędzy.

  2. Zmniejszenie o 1 % to mało ale zawsze coś moim zdaniem . Żywność poszła w górę fakt ale to zaleta tylko 500+ żeby komuś dać komuś trzeba zabrać ;). Prawo Ekonomi .

  3. Niestety nie zyskałem 250 zł miesięcznie. Chyba dlatego, że koszty uzyskania na etacie nie zostały zwiększone. Ale zawsze parę złotych jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *