Podatek od wygranej. Jaka stawka? Jaka kwota wolna?

[REKLAMA]

Wygrana w grze losowej lub loterii fantowej stanowi marzenie niejednego człowieka – uzyskanie wysokiej kwoty finansowej lub wartościowego przedmiotu okazuje się być sposobem na podreperowanie domowego budżetu lub spełnienie niejednokrotnie nieosiągalnych życzeń. Rozważając udział w konkursie, warto jednak pamiętać o konieczności rozliczenia się z ewentualnej wygranej – przychód finansowy, jak również przyjęcie wartościowej nagrody rzeczowej stanowi bowiem podstawę do rozliczenia podatku, którego wysokość uzależniona jest od otrzymanej kwoty pieniężnej lub oszacowanej wartości nagrody. Poniżej kilka informacji odnoszących się do wspomnianego zagadnienia – praktyczny przebieg rozliczenia podatkowego wygranej w grach losowych oraz konkursach zorganizowanych.

Podatek od wygranej w praktyce – ile trzeba zapłacić za wygraną?

Jak wspomniano powyżej, przychód pieniężny lub przedmiotowy traktowany jest jako podstawa do rozliczenia podatku, który w odniesieniu do wygranych wynosi dziesięć procent ich wartości.

Należy zaznaczyć, że to organizator loterii, w której padła wygrana zobligowany jest do przeprowadzenia i dopilnowania formalności związanych z rozliczeniem – jeśli wygraną jest określona kwota pieniężna, zostaje ona wypłacona w wartości pomniejszonej o 10% podatku. W przypadku wygrania samochodu lub innego wartościowego przedmiotu, osoba odbierająca nagrodę rzeczową powinna przygotować się na wpłacenie kwoty finansowej, stanowiącej równowartość dziesięciu procent wartości nagrody – należy o tym pamiętać, gdyż odbiór nagrody może okazać się niemożliwy bez wpłacenia zaliczki na wspomniany podatek.

Warto wspomnieć, że wygrana nie musi być uwzględniania w rocznym zestawieniu PIT – osoba fizyczna nie ma więc zobowiązania umieszczać wygranej kwoty w swoim zeznaniu podatkowym, jak również nie musi wypełniać ani składać żadnego formularza do urzędu. Płatnikiem podatku staje się bowiem organizator konkursu lub loterii, dlatego w jego gestii pojawia się obowiązek wypełnienia stosownej deklaracji i dostarczenia jej do Urzędu Skarbowego.

Wygrane kwoty zwolnione z obowiązku podatkowego

Istnieje możliwość uniknięcia obciążenia koniecznością opłacenia podatku – dzieje się tak w sytuacji wygrania kwoty mniejszej, niż próg określony przez ustawodawcę. Okazuje się więc, że możliwa jest sytuacji, w której wygrana zostaje wypłacana w całości, pod warunkiem nie przekroczenia ustalonych granic.

Jak pisze Zaradnyfinansowo.pl: „W przypadku wygranych w grze losowej typu Lotto próg kwoty wolnej od podatku wynosi 2280 złotych. Istnieje także drugi limit, odnoszący się do gier organizowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu – telewizji, radia oraz internetu, jak i konkursów z dziedziny nauki, sztuki i kultury oraz sportu. W tych przypadkach kwota zwolniona z podatku wynosi mniej niż 760 zł i dotyczy również równowartości nagród rzeczowych.”

Sprzedaż nagrody rzeczowej – kiedy można?

Niejednokrotnie zdarza się, że osoba wygrywająca nie jest ostatecznie zadowolona z otrzymanej nagrody rzeczowej – ma ona możliwość odsprzedać ją innej osobie, jednak w celu uniknięcia konieczności opłacenia podatku od wzbogacenia się, powinna odczekać minimum pół roku od otrzymania nagrody. Po tym czasie sprzedaż wygranej nie podlega opodatkowaniu, gdyż przedmiot uznany zostaje jako używany i transakcja nie wymaga opłacania podatku.

Reasumując, należy przypomnieć, że wygrana w loterii liczbowej, grze losowej lub różnego rodzaju konkursach może podlegać opodatkowaniu – warto o tym pamiętać, decydując się na udział w podobnych grach, zwłaszcza jeśli nagrodą jest wysoce wartościowa rzecz, na przykład samochód. Może się bowiem okazać, że osoba wygrywająca nie posiada wystarczających zasobów finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów obowiązkowego podatku – w podobnym przypadku pojawia się niesmak oraz niezadowolenie, całkowicie niwelujące radość z wygranej. W związku z tym niezbędne staje się gruntowne przemyślenie zasadności udziału w podobnych grach, w celu uniknięcia wspomnianych nieprzyjemnych konsekwencji.

zdjęcie: torbakhopper / flickr (CC)

One comment

  1. nie dość że człowiek sie na męczy i czeka na wygraną to jeszcze podatek . to jest sprawiedliwość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *