Jak sprowadzić ciało zmarłego zza granicy

[REKLAMA]

Śmierć bliskiej nam osoby to zawsze ogromny dramat. Niestety, zdarza się, że do zgonu bliskiego dochodzi za granicą. Wówczas pozostaje jeszcze sprowadzenie zwłok do kraju, co także nie jest łatwe, szczególnie dla osób, które nie mają o tym żadnej wiedzy. Mamy nadzieję, że nie jesteś w podobnej sytuacji, a tylko chcesz wiedzieć, jak wygląda taka procedura. Sprawdzamy, jak przetransportować ciało z zagranicy do Polski. Oczywiście bardzo podobnie wygląda to w przypadku transportu zwłok z Polski do innego kraju Unii Europejskiej, ale też świata.

Jakie dokumenty są potrzebne dla sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Żeby sprowadzić zwłoki z zagranicy, należy uzyskać specjalne pozwolenie od starosty ze względu na miejsce, gdzie ma dojść do pochówku. Jest ono wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Konieczne jest również zaświadczenie polskiego konsula.

Pozwolenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych (małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, osoby dobrowolnie do tego zobowiązane).

Wymogi sanitarne przy transporcie zwłok

Oczywiście środek transportu, który jest przeznaczony do przewozu zwłok, musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne. Dlatego należy zlecić to specjalistom, którzy dysponują takim środkiem transportu i jest on zarejestrowany jako pojazd specjalny. Nieco inaczej wygląda to w przypadku spopielenia zwłok zmarłego. Urnę z prochami można przewozić dowolnym środkiem transportu, z zaznaczeniem jednak, że musi się to odbywać w sposób, który zapewnia poszanowanie prochów.

Transport zwłok z firmą Anielski Orszak

Transport ciała z zagranicy należy przeprowadzić z wykorzystaniem specjalizującej się w tym firmy. Obecnie można to zlecić zakładowi pogrzebowemu, który specjalizuje się w takich usługach. Jeszcze lepiej, kiedy zajmują się tym najlepsi specjaliści w branży. Wydaje nam się, że w Polsce do takich podmiotów należy firma Anielski Orszak.

To podmiot ściśle wyspecjalizowany w międzynarodowym transporcie zmarłych, który zatrudnia najlepszych specjalistów z branży. O jakości usług firmy najlepiej świadczy fakt, że każdego roku operator ten pomaga setkom rodzin z całej Polski.

Przede wszystkim firma maksymalnie odciąża klienta od spraw urzędowych. Oczywiście pracownicy firmy są pełni empatii, co w tak trudnej chwili dla osoby bliskiej zmarłemu jest w pełni oczywiste. Na uwagę zasługuje tutaj wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie. Dzięki temu Anielski Orszak ściąga zwłoki z wielu różnych krajów świata (m.in. Anglia, Niemcy, Belgia, Holandia, Norwegia, Irlandia, Szwecja, Dania, Hiszpania, Kanada, Stany Zjednoczone, Włochy).

Z ocen i opinii klientów można wysnuć wnioski, że transport zwłok jest szybki i sprawny. Oprócz tego w ramach współpracy klient otrzymuje całodobową pomoc opiekuna odpowiadającego za zlecenie. Między innymi pozyskują oni wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia. Pomagają także w organizacji samego pochówku. Na życzenie klienta opiekun na bieżąco informuje też o przebiegu realizacji zlecenia.

Wydaje się, że w tak trudnej sytuacji, ów pomoc jest bezcenna. Szczególnie że nie ma możliwości, aby w inny sposób ściągnąć ciało zmarłego do Polski, aniżeli skorzystać z wyspecjalizowanych w tym podmiotów, które dysponują specjalnym środkiem transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *