Szkolenia CNBOP – Kto je przeprowadza i co warto o nich wiedzieć?

[REKLAMA]

„Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie CNBOP. Do czego w praktyce się to sprowadza? O tym piszemy w poniższym artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Na czym polega działalność CNBOP?

W ramach swojej działalności CNBOP przeprowadza oceny techniczne, wydaje opinie, może certyfikować przedmioty ochrony przeciwpożarowej, instalacje przeciwpożarowe, kompetencje personelu w tym zakresie, a także dokonuje ocen i weryfikuje bezpieczeństwo budynków. Wśród szeroko zakrojonej działalności Instytutu z edukacji przeciwpożarowej znajdują się również szkolenia CNBOP z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności.

Szkolenia, warsztaty, seminaria, studia podyplomowe

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy organizuje szkolenia otwarte (z ograniczoną liczbą miejsc, dlatego też obowiązują wcześniejsze zapisy) oraz zamknięte (dostosowane do potrzeb i charakteru danej firmy czy grupy pracowniczej). We współpracy z państwowymi organizacjami i uczelniami, CNBOP przeprowadza szkolenia dla kadr, które realizują zadania publiczne. Szkolenia, warsztaty i seminaria mogą być kierowane do konkretnej grupy (np. zaawansowanej) lub cechować się tak starannym doborem zagadnień, by mogły z nich skorzystać zarówno osoby całkowicie nowe w danym temacie, jak i te posiadające już pewną wiedzę.

Kadra CNBOP i osiągnięcia

Wśród osiągnięć Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej wymienia się 358 przeprowadzonych przedsięwzięć, w których wzięło udział 12224 uczestników. CNBOP wydało 5890 certyfikatów i 3061 zaświadczeń. Wykwalifikowana kadra – naukowcy zajmujący się badaniem sprzętu przeciwpożarowego oraz specjaliści i praktycy, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – jest gwarancją tego, że wszystkie warsztaty i szkolenia będą przeprowadzone fachowo i merytorycznie. Szkolenia przeznaczone są m.in. dla przyszłych konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego; konserwatorów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych; projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych, a także rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

One comment

  1. Oglądam ostatnio Chicago Fire. Szkoleń dla ludzi odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową nigdy za wiele. Ważne jest także edukowanie osób nie związanych z branżą. Podstawowa wiedza w tym zakresie może uratować i życie i mienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *