Rozwód to czasem alimenty dla byłego małżonka

[REKLAMA]

Alimenty dla byłej żony czy męża to świadczenie, którego coraz częściej domagają się byli małżonkowie. Od kilku lat na stronach różnych portali informacyjnych i plotkarskich króluje temat znanego polityka i jego byłej żony, która ciągle domaga się olbrzymich alimentów i co chwilę wnosi pozwy do sądu w tej sprawie. Ma do tego prawo, ale trzeba przyznać, że poza świadczeniami ewidentnie należącymi się byłym małżonkom, wielu z nich ma czysto roszczeniowy stosunek do sprawy i zrobi wszystko, by pogrążyć byłego męża lub żonę.

Aby uniknąć takiej sytuacji, warto wiedzieć, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby były małżonek mógł ubiegać się o świadczenie alimentacyjne, a z drugiej strony warto wiedzieć, jak można się bronić przed nieuzasadnionymi zapędami nadmiernie roszczeniowego byłego małżonka. Zgodnie z przepisami prawa funkcjonują dwa rodzaje obowiązku alimentacyjnego. Jeden zwykły, a drugi rozszerzony, który nazywany jest także szczególnym lub szerszym.

Świadczenia w trybie zwykłego obowiązku alimentacyjnego

W tym trybie świadczenie można uzyskać, gdy w trakcie postępowania rozwodowego nie orzeczono winy żadnego z małżonków. Gdy jeden z nich po ustaniu związku małżeńskiego znajduje się w niedostatku, może domagać się alimentów w trybie zwykłym. Jednak osoba, która stara się o takie świadczenie, musi udowodnić, że popadła w niedostatek nie z własnej winy. Jeśli nie podejmuje ona pracy, choć nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zaczęła pracować lub jeśli posiada jakiś majątek, z którego mogłaby czerpać dochody, ale tego nie czyni, nie uzyska nigdy świadczenia od byłego małżonka.

Trzeba też wiedzieć, że świadczenie alimentacyjne w trybie zwykłym jest ograniczone czasowo. Nie może trwać dłużej niż 5 lat lub do momentu, kiedy osoba je otrzymująca wstąpi w kolejny związek małżeński.

Aby uniknąć obowiązku wypłacania takiego świadczenia, osoba od której się tego żąda, musi udowodnić, że jej sytuacja majątkowa na to nie pozwala. W innym przypadku, po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu, będzie musiała nadal utrzymywać byłego małżonka.

Świadczenie alimentacyjne w trybie rozszerzonym

Ten rodzaj alimentów może być zasądzony przez sąd tylko wówczas, gdy rozwód nastąpił na podstawie sądowego orzeczenia winy jednego z małżonków, którego postępowanie spowodowało rozpad pożycia małżeńskiego.

Osoba uprawniona do świadczenia w tym trybie musi spełnić jednak dwie przesłanki. Orzeczenie o braku wpływu na rozpad małżeństwa to jedno. Drugą przesłanką jest udowodnienie, że rozwód spowodował znaczne obniżenie poziomu życia na skutek pogorszenia sytuacji materialnej. Niestety, przepisy nie wskazują jednoznacznie, co oznacza owo obniżenie poziomu życia. Ocena sytuacji pozostaje zatem w gestii sądu, a obowiązek alimentacyjny w tym trybie nie ma zdefiniowanego okresu obowiązywania. Jasne zatem jest, że może to zmienić tylko nowe orzeczenie sądu, nowy związek małżeński uprawnionego małżonka lub śmierć osoby zobowiązanej do wypłacania takiego świadczenia.

W praktyce zdarza się, że byli małżonkowie, na których ciąży obowiązek wypłaty świadczenia, często starają się uchylać od tego. Wówczas, dysponując prawomocnym orzeczeniem sądowym, należy zgłosić się do dobrej kancelarii komorniczej takiej jak chociażby www.czosnyka-komornik.pl, która skutecznie odzyska należności. Nie należy też zwlekać z podjęciem współpracy z kancelarią komorniczą, bo każda zwłoka działa na niekorzyść osoby uprawnionej do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *