Kontrola celno-skarbowa – Jakie uprawnienia ma Urzędnik ?

[REKLAMA]

Krajowa Administracja Skarbowa to nowy organ rządowy będący połączeniem Służby celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. Zadaniem KAS jest eliminowanie nieuczciwych podatników. Zastanówmy się zatem jakie dokładnie uprawnienia posiada kontrola celno-skarbowa?

Krajowa administracja skarbowa zaczęła funkcjonować 1 marca 2017 r. i od tego momentu kontrole celno-skarbowe są przeprowadzane wobec wszystkich podmiotów podlegających przepisom prawa podatkowego. Jak dokładnie wygląda taka kontrola i jakie uprawnienia zostały nadane urzędnikom?

Kontrola celno-skarbowa

Podstawową zmianą jest to, że naczelnik urzędu skarbowego ma prawo skontrolować podatnika podlegającego pod urząd w innym mieście. Kontrola może zostać przeprowadzona w urzędzie lub w siedzibie podmiotu, który jest kontrolowany (może to więc być również mieszkanie  i inne miejsce, w którym przechowywane są dokumenty/towary objęte kontrolą).

To, co różni obecne kontrole od tych sprzed 1.marca 2017 to to, że urzędnik nie musi powiadamiać podatnika o kontroli. Znowelizowana ustawa określa datę rozpoczęcia kontroli jako dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa?

Kontroli celno-skarbowej podlega m.in.:

 • przestrzeganie przepisów:
  • o prawa podatkowego,
  • o prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,
  • o prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,
 • rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,
 • przesyłki pocztowe
 • wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Uprawnienia urzędników

Oczywiście tematem, który najbardziej ciekawi przedsiębiorców są uprawnienia, jakie zostały nadane urzędnikom przeprowadzającym kontrole. Posiadają nadal m.in. prawo żądania udostępniania akt, ksiąg i wszystkich dokumentów, które dotyczą podmiotu kontrolowanego. Urzędnik ma także nadal prawo do przebywania i poruszania się w budynku/lokalu, który jest kontrolowany.

Krajowa Administracja Skarbowa składa się aktualnie z 16 izb administracji skarbowej, którym podlega:

 1. 16 urzędów celno-skarbowych wraz z 45 delegaturami i 143 oddziałami celnymi,
 2. 400 urzędów skarbowych.

Urzędnik podczas kontroli celno-skarbowej może przeszukać mieszkanie (i nie potrzebuje do tego zgody prokuratora rejonowego), jeżeli sprawa jest wyjątkowo pilna. W sytuacji, kiedy po przeszukanie prokurator nie wyda potwierdzenia, wszystkie zebrane dokumenty czy informacje nie będą traktowane jako dowody w toku postępowania.

Kolejna kwestia, która uległa zmianie, budzi mieszane uczucia wśród przedsiębiorców. Urzędnicy otrzymali prawo przeszukania kontrolowanego lokalu z pomocą urządzeń technicznych i psów służbowych, do kontroli przesyłek pocztowych, czy też prawo do zatrzymywania i kontrolowania pojazdów oraz statków.

 Z czego to wynika? Otóż znowelizowana ustawa zawiera zapisy nadające uprawnienia urzędnikom do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania określonych przestępstw i wykroczeń. Urzędnicy mają prawo do prowadzenia niezależnego postępowania w sprawach przestępstw powszechnych, np. udział w zorganizowane grupie przestępczej, jeśli są również związane z przestępstwem skarbowym.

Zmiany wprowadzone przez KAS nie obejmują jedynie negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców. Istnieją także zapisy mające na celu ich ochronę, np.:

 • zakazie powtórnej kontroli w już raz zakończonej sprawie,
 • prawo do składania skarg długotrwałe kontrole do sądu administracyjnego,
 • przymus zaplanowania i przeprowadzania kontroli po uprzednim potwierdzeniu możliwości naruszenia prawa.

Zakończenie kontroli

Koniec kontroli następuje wraz z doręczeniem wyników inspekcji, czyli wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości lub braku zastrzeżeń do kontrolowanego podmiotu. Podatnik może złożyć

Podatnik nie może złożyć zastrzeżeń co do jej wyniku, jednak ma prawo złożyć korektę rozliczenia podatkowego w ciągu 14 dni od otrzymania wyniku kontroli.

Jak więc widać zmiany nie są tak rozległe jakby się mogło wydawać. Wiele budzących kontrowersje przepisów istniało już wcześniej i dopiero podczas powstawania i wdrażania KAS zaczęło się o nich mówić. Uważamy także, że przedsiębiorca niemający nic do ukrycia, rzetelnie rozliczający się z Urzędem Skarbowym nie ma czego się obawiać.

Krajowa Administracja Skarbowa to obszerny temat budzący wiele pytań. Ten artykuł został zainspirowany artykułem:  Kontrola celno-skarbowa – jakie uprawnienia ma urzędnik?. Na blogu dlaszefa.pl znajdziemy także dwa inne, bardzo ciekawe artykuły na temat KAS: Krajowa administracja skarbowa – co o niej wiemy? i Krajowa Administracja Skarbowa – najnowszy pomysł rządu na dziurę podatkową. Autorki bloga rzetelnie przestudiowały temat, aby czytelnikom dostarczyć najważniejsze informacje w pigułce. Na blogu znajdziemy także wiele innych interesujących artykułów na tematy z zakresu księgowości, prawa gospodarczego czy porad biznesowych. Jesteśmy stałymi czytelnikami i szczerze zachęcamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *